SEMAKAN PERMOHONAN
Untuk Permohonan Warganegara Malaysia Sahaja.
No. Kad Pengenalan: contoh. [800110145079]
 PERINGATAN KEPADA PEMOHON
Semak Status Permohonan


1. Pemohon WAJIB menggunakan dan memasukkan keputusan sebenar peperiksaan/ kelulusan yang berkaitan semasa mengisi bahagian Latarbelakang Akademik.

2. Sekiranya permohonan berjaya, surat tawaran mengikuti pengajian di KUIS akan dikeluarkan secara online kepada pemohon. Pemohon yang berjaya akan dihubungi melalui SMS. Semakan status permohonan secara online boleh dilakukan di www.kuis.edu.my

3. Selepas surat tawaran dikeluarkan, sebarang permohonan untuk tukar program hanya boleh dilakukan selepas hari pendaftaran pelajar baharu dan ia tertakluk kepada kelayakan akademik pemohon.

4. Sebagai ingatan, segala maklumat yang diberikan semasa memohon hendaklah benar, betul dan tepat. Sekiranya didapati maklumat yang diberikan adalah TIDAK benar/ betul/ tepat, surat tawaran mengikuti pengajian di KUIS akan TERBATAL dengan sendirinya.

5. Sila hubungi Seksyen Permohonan dan Kemasukan Pelajar, Bahagian Pemasaran dan Komunikasi KUIS melalui saluran berikut untuk sebarang pertanyaan lanjut berkaitan permohonan, penawaran dan pendaftaran.
No. Telefon : 03-8911 7000 no. sambungan : 1418/  1421/
No. Faksimili : 03-8925 7677
E-mel admission@kuis.edu.my
Facebook : FBKUIS
instagram : instakuis

 
  KUIS adalah Pilihan Anda kerana :  
> Melahirkan tenaga profesional Islam yang mampu memimpin masyarakat serta membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan Islam. 
   
> Menyediakan alternatif bagi lepasan sekolah untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi dengan moto “Peneraju tradisi ilmu”.
   
> Komited dalam memastikan setiap program yang ditawarkan adalah berdaya saing, kompetitif dan berkualiti serta memenuhi perakuan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).
   
> Menawarkan bidang pengajian merentasi disiplin antaranya termasuk Pengajian Islam, Pengajian Perniagaan, Perbankan Islam, Bahasa dan Komunikasi, ICT dan Multimedia, dan Pendidikan.
   
> Menawarkan kos pengajian yang kompetitif, persekitaran kampus yang indah, menyediakan kemudahan penginapan yang selesa serta kemudahan pembelajaran & pengajaran yang terkini.
   
> Bertekad untuk menjadi sebuah gedung ilmu bertaraf antarabangsa dan pelopor di kalangan institusi pendidikan tinggi berteraskan Islam.

Notes : Sila gunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox untuk mengelakkan sebarang masalah..