KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
PERMOHONANAN ONLINE (ONLINE APPLICATION)
pic
PRASISWAZAH (UNDERGRADUATE)
PASCASISWAZAH (POSTGRADUATE)

KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
SEMAK PERMOHONAN (CHECK APPLICATION)
pic
Sila semak status selepas 3 hari bekerja dari tarikh permohonan. Terima kasih.
>SEMAKAN PERMOHONAN
_____________________________________________________________

Sila hubungi Seksyen Permohonan dan Kemasukan Pelajar, Bahagian Pemasaran dan Komunikasi KUIS melalui saluran berikut untuk sebarang pertanyaan lanjut berkaitan permohonan, penawaran dan pendaftaran.
No. Telefon : 03-8911 7000 no. sambungan : 1418/  1421
No. Faksimili : 03-8925 7677
E-mel : admission@kuis.edu.my
Facebook : FBKUIS
instagram : instakuis

Nota : Sila gunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox untuk mengelakkan sebarang masalah.