KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
PERMOHONANAN ONLINE (ONLINE APPLICATION)
pic
PRASISWAZAH (UNDERGRADUATE)
PASCASISWAZAH (POSTGRADUATE)

KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR
SEMAK PERMOHONAN (CHECK APPLICATION)
pic
 

Nota : Sila gunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox untuk mengelakkan sebarang masalah.